Sala de visionament: Usuaris del servei

Pots utilitzar la sala de visionament si...

  •     Ets membre de la comunitat de la UPF i les utilitzes en grups de, com a mínim, 3 persones

La sala de visionament està disponible i és de lliure accés sempre que no hi hagi una reserva. L'horari d'utilització és el mateix que el d'obertura de les instal·lacions o de l'espai on es troba.