Sala de visionament: Descripció

Altres sales

Descripció

La Biblioteca/CRAI del Poblenou disposa d'una sala per visionar material audiovisual en grups reduïts (de 8 a 10 persones).