Sales de treball en grup: Descripció

Altres sales

Descripció

La Biblioteca/CRAI de la UPF t'ofereix unes sales de treball per a grups reduïts (3-8 persones, segons la sala), als tres campus:

  •     6 sales a la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella
  •     4 sales a la Biblioteca/CRAI del Poblenou
  •     8 sales a la Biblioteca del Campus Universitari Mar

Són uns espais tancats on és possible la conversa sense pertorbar la concentració de la resta d'usuaris.