Skip to Main Content

Economia i Empresa: Memòries i informes empresarials

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Bancs - Memòries | Informes empresarials - Bases de dades 

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Cerca articles, informes, estudis de casos
Què entenem per

  • Memòria: informe anual que publica una empresa. Inclou l'evolució i orientació corporativa, la informació econòmica i financera, les activitats realitzades, etc. La memòria es troba, habitualment, a la web de la mateixa empresa, de forma gratuïta.
  • Informe empresarial: recull de dades financeres i comercials d'una empresa. Inclou les dades identificatives, els comptes anuals que figuren al registre mercantil oficial, informació sobre pagaments, accionistes, etc. D'informes de diferents proveïdors, en trobaràs a les bases de dades que hem seleccionat.

Consulta també


Economia i Empresa

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici