Skip to Main Content

Economia i Empresa: Estudi de casos

Què són els estudis de casos?

Un cas consisteix en la descripció d’una problemàtica empresarial, amb una extensió que oscil·la entre les 5 i les 60 pàgines, amb l’objectiu que l’estudiant pugui estudiar-lo i així identificar les mesures que poden permetre solucionar els problemes identificats. Aquestes mesures són analitzades i discutides a classe amb la participació activa dels estudiants. Més informació a Casos d'Empresa.

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Estudi de casos AND Empres* | Case studies AND business

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Per buscar dins de bases de dades

En totes hi trobaràs estudis de casos de l'àmbit empresarial i econòmic:


Economia i Empresa

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici