Skip to Main Content

Dret: Unió Europea. Jurisprudència de la Unió Europea

Què és l'ECLI?

Què és l'ECLI?

L'ECLI (European Case Law Identifier) és un identificador europeu de jurisprudència que ha estat creat per facilitar la citació correcta i inequívoca de les resolucions judicials dels òrgans jurisdiccionals nacionals i europeus. Es composa de quatre elements obligatoris:

  • Codi del país
  • Codi de l'òrgan jurisprudencial que ha dictat la resolució judicial.
  • Any en que es va dictar la resolució judicial
  • Un número d'ordre, de fins a 25 caràcters alfanumèrics, en el format que determini cadascun dels Estats membres. Aquest número podrà contenir punts, però no altres signes de puntuació. 

Els diferents elements es troben separats per un signe de dos punts. Per exemple:

  • ECLI:NL:HR:2009:384425 --> correspondria a la ressolució 384425 del Tribunal Supremo («HR») dels Països Baixos («NL») dicatda en l'any 2009.
  • ECLI: ES:TS:2014:3877 --> correspondria a la ressolució 3877 del Tribunal Supremo («TS») d'Espanya («ES») dictada en l'any 2014.

Trobareu més informació a la pàgina "Identificador europeo de jurisprudencia" del portal de justícia de la Unió Europea.