Skip to Main Content

Dret: Dret lingüístic

Legislació en llengua catalana

El marc legal de la llengua catalana és divers segons el territori. Andorra, Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, la Catalunya del Nord, la Franja i l’Alguer tenen diversos graus de regulació legal que van des de l’oficialitat única del català (Andorra) fins a la no-oficialitat (la Catalunya del Nord, la Franja i l’Alguer) passant per la doble oficialitat lingüística català-castellà (Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears).
Andorra
Catalunya
Illes Balears
País Valencià
Unió Europea

Pots consultar més recursos a:

UPFinder: llibres, revistes, articles de revista, etc.

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Llengües -- Dret i legislació | Català -- Dret i legislació | Política lingüística -- Dret i legislació

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Selecció de revistes

Revista de llengua i dret. Journal of language and lawLa Revista de Llengua i Dret, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques. Hi pots consultar i descarregar els articles de la revista en format PDF.
Disposa també d'un blog

Noves adquisicions

Consulta també


Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici