Gestió de dades de recerca: Citar les dades

ca | es | en

Exemples de citació

Vancouver: Autor(s). Títol [tipologia]. Nom de la institució / Repositori on es diposita: Localització; Any de publicació [data d'accés]. Disponible a: Identificador (DOI, Handle)
Exemple: CompMusic. Beijing Opera Percussion Pattern Dataset [dataset]. Repositori Digital de la UPF: Barcelona; 2016 [citat el 23 abril de 2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10230/25720

Datacite.org: Autor(s). (Any). Títol. Versió. Editor. Identificador (DOI, Handle)
Exemple: Irino, T., Tada, R. (2009). Chemical and mineral compositions of sediments from ODP Site 127‐797. Geological Institute, University of Tokyo. http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.726855

Force11: Autor(s), Any, Títol del dataset, Repositori on es diposita, Versió, Identificador (DOI, Handle)
Exemple: Chan, AH, Anderson, K, 2015, X-Ray Diffraction data for: RT52A from E. Coli. PDB COde 5C25, SBGrid Data Bank, v1, http://dx.doi.org/10.15785/SBGRID/168