Dades de caràcter personal a la recerca: Participants - Mesures de seguretat - Conservació i publicació

Drets dels participants

En la recopilació de les dades:

  • a ser informats del tractament de les seves dades que es vol fer i a que s'obtingui el seu consentiment. Vegeu Guia de Consentiment informat
  • a no aportar dades que no desitgin

 

En qualsevol moment de la recerca:

Mesures de seguretat

Cal aplicar a les dades personals les mesures de seguretat que siguin adequades per garantir que les dades estiguin protegides contra el tractament no autoritzat o il·lícit, i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental. Cal adaptar-les als desenvolupaments tecnològics. Vegeu les mesures de seguretat aplicables.

Sempre que sigui possible, xifreu i pseudonimitzeu les dades.

Fins quan conservar les dades?

Les dades personals només s’han de conservar durant el període en que siguin necessàries i no excessives: pot coincidir amb el període de durada del projecte i es pot preveure un període addicional necessari per a possibles auditories, revisions, etc. del projecte.

Si voleu conservar fitxers de dades anonimitzades per poder reutilitzar-les en el futur, sol·liciteu el consentiment als participants. Vegeu Guia de consentiment informat.

Publicació de dades personals

Per publicar dades personals dels participants és necessari sol·licitar el seu consentiment: per exemple, per incloure fotografies o per projectar fragments de gravacions a seminaris o conferències. També és necessari sol·licitar el consentiment dels participants per poder difondre les seves dades a través d’Internet.