Dades de caràcter personal a la recerca: Inici

Què hi trobareu

És possible que en la vostra recerca recopileu o necessiteu tractar dades de caràcter personal, és a dir, dades que identifiquen o poden identificar persones concretes de manera directa o indirecta. La UPF és responsable dels fitxers de dades personals que es tracten a la Universitat. En aquest sentit, en relació a la recerca, el gerent va dictar la Instrucció de 19 de gener del 2012 per la qual s'aprova el procediment per al tractament de dades de caràcter personal en els projectes de recerca, desenvolupament i innovació que cal que conegueu.

En les següents pàgines trobareu informació sobre les qüestions a tenir en compte en els vostres projectes de recerca per tal de fer un ús de les dades d'acord amb la legislació aplicable i la normativa pròpia de la UPF.

Si el vostre projecte genera altres tipus de dades, us pot interessar consultar la guia: