Skip to Main Content

Ciències Polítiques i Socials: Immigració

Per començar...

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Emigració i immigració | Immigrants | Discriminació racial | Estrangers | Exiliats | Refugiats | Segregació racial

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Consulta llibres-e

Cerca articles

On pots trobar documents en anglès pel teu treball de recerca?

​Scopus és una base de dades bibliogràfica multidisciplinària. Cal buscar en anglès.  
Si fas una cerca sobre "Minority and immigrants", a Document search escull l'opció Article title, Abstract, Keywords.
Si ho poses entre cometes buscarà les paraules juntes acotant així la cerca. També pots limitar els resultats (refine results), per exemple amb els resultats que et doni fer: Refine results by subject area: Social Sciences, o per document type: article, review, conference paper. Fent clic al botó Consulta'l podràs accedir al text complet, si el document està disponible per la UPF.

 

On pots trobar documents d'accés obert sobre immigració?

Poden ser working papers, articles, etc. que tracten el tema de la immigració des de diferents perspectives.

També hi pots trobar estudis referents a polítiques públiques en immigració.

Estadístiques sobre immigració

Idescat

Moviments migratoris

Departament d'Igualtat i Feminismes

Dades de la immigració a Catalunya

Migration Policy Institute (MPI)

International Migration Statistics

INEbase

INEbase

Estadística de migraciones

Eurostat

Estadísticas de migración y población migrante

Unece

Migration statistics

CIS

Inmigración

OECD

International Migration Statistics

Consulta també:

Grups de recerca de la UPF


Ciències Polítiques i Socials

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici