Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Comunicació: Periodisme

Selecció de bases de dades, revistes electròniques i llibres electrònics

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Llibres d'estil en periodisme | Ètica periodística | Periodisme -- Art d'escriure | Periodisme electrònic | Premsa electrònica | Mitjans de comunicació digitals

Recorda traduïr els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

UPFinder

Revistes

Relació dels principals títols segons el factor d'impacte del InCites Journal Citation Reports, Social Science Ed. (2019) en l'àmbit de la comunicació i els mitjans. Per comprovar la disponibilitat del text complet consulta el catàleg de la Biblioteca o la pàgina de revistes electròniques de Comunicació.

Journal of Advertising  6302
Political Communication 5912
Journal of computer-mediated communication 5366
Communication Methods and Measures  5281
Journal of communication 4846

Comunicació

Biblioteca/CRAI del Poblenou Roc Boronat, 138 -080018 Barcelona 93 542 23 52 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici