Enviament de fitxers grans: Amb quin sistema puc enviar fitxers grans?

Amb quin sistema puc enviar fitxers grans?

La manera més fàcil d’enviar fitxers grans és fent servir Google Drive. Pots pujar qualsevol arxiu per molt gran que sigui al teu espai de Google Drive, i des d’aquí enviar-­lo a qualsevol destinatari.