Com citar dins un MOOC: Citacions i eines d'ajuda

Citacions

Eviteu el plagi mencionant l'autoria i dades dels recursos que utilitzeu en el vostre MOOC.

Com?  Casos possibles:

  • Documents llargs

Fent les citacions dels documents utilitzats, mencionant breument les dades (en el text, en una nota al peu, al costat d'una imatge...) i després afegir al final del document la bibliografia amb les dades completes de les citacions.

  • Documents curts 

Fent les citacions completes dels recursos (i no cal fer la bibliografia al final). 

Més informació: