Skip to Main Content

Medicina i Ciències de la Vida: Nutrició

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Aliments | Hàbits alimentaris | Metabolisme | Nutrició

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Treballs de nutrició

Consulteu els treballs de Nutrició disponibles al e-Repositori:

Principals revistes d'aquest àmbit segons els diferents rànquings d'impacte

Et caldrà seleccionar les categories:

  • JCR: Nutrition & Dietetics | Endocrinology & Metabolism
  • Scopus Sources i SJR: Endocrinology, Diabetes and Metabolism | Nutrition and Dietetics

Per comprovar la disponibilitat del text complet consulta la pàgina Revistes-e.


Medicina i Ciències de la Vida

Biblioteca/CRAI del Mar Doctor Aiguader, 80 - 08003 Barcelona 93 316 35 35 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici