Skip to Main Content

Medicina i Ciències de la Vida: Anatomia

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Anatomia | Anatomia humana | Embriologia humana | Neuroanatomia

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Principals revistes d'aquest àmbit segons els diferents rànquings d'impacte

Et caldrà seleccionar la categoria:

  • JCR: Anatomy & Morphology
  • Scopus Sources i SJR: Anatomy

Per comprovar la disponibilitat del text complet consulta la pàgina Revistes-e.


Medicina i Ciències de la Vida

Biblioteca/CRAI del Mar Doctor Aiguader, 80 - 08003 Barcelona 93 316 35 35 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici