Prestatges virtuals: Dia Mundial de la Poesia: el Rector de Vallfogona (1579-1623)

Escrits del Rector de Vallfogona

La Armonia del Parnas

La Armonia del Parnas: mes numerosa en las poesias varias del atlant del cel poetic lo Dr. Vicent Garcia, rector de la parroquial de Santa Maria de Vallfogona

Poesías jocosas y serias del célebre Dr. Vicens García, rector de Vallfogona

Poesías jocosas y serias del célebre Dr. Vicens García, rector de Vallfogona


Conté l'obra poètica del rector de Vallfogona: sonets, dècimes, lletres satíriques i burlesques, romanços, "quintilles", etc. amb la voluntat, com s'esmenta en el pròleg de l'obra, de "proporcionar á nostres conciutadam y als amichs del idioma catalá, apreciable sempre als ulls de tots los sabis que regoneixen en ell totas las dulsuras de un llenguatge consís, armoniós y fill legitim del llatí, unas obras poeticas que fan honor á la provincia de Catalunya".

Poesías jocosas del célebre Dr. Vicens García, rector de Vallfogona

Poesías jocosas del célebre Dr. Vicens García, rector de Vallfogona

Mostra dels escrits en prosa y vers del Dr. Francech Vicens García, Rector de Vallfogona

Mostra dels escrits en prosa y vers del Dr. Francech Vicens García, Rector de Vallfogona


El llibre presenta la poesia del Rector de Vallfogona organitzada en dos grans apartats: poesies serioses i poesies festives. També conté un apartat de notícies biogràfiques on parla de la vida i de la trajectòria de l'autor.

Mostra dels escrits del Dr. Vicent Garcia, Rector de Vallfogona

Mostra dels escrits del Dr. Vicent Garcia, Rector de Vallfogona


Recull de poesia del Rector de Vallfogona, precedida de notes biogràfiques i bibliogràfiques de l'autor per part de Ramón Corbella, canonge i historiador.
Les obres de Corbella van contribuir decisivament a prestigiar la poesia de Francesc Vicent Garcia. Les seves obres sobre el Rector de Vallfogona esdevindrien de referència per tots els estudiosos posteriors.

Poesia eròtica i pornogràfica catalana del segle XVII

Poesia eròtica i pornogràfica catalana del segle XVII

La Armonia del Parnàs

La Armonia del Parnàs

Poesia catalana del barroc

Poesia catalana del barroc: antologia

Dos panegírics d'Andreu Rey d'Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l'Estudi General de Lleida. Edició crítica

Dos panegírics d'Andreu Rey d'Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l'Estudi General de Lleida. Edició crítica

Estudis i textos sobre el Rector de Vallfogona

El Doctor D. Francisco Vicente García, Rector de Vallfogona: su vida y sus obras poéticas

El Doctor D. Francisco Vicente García, Rector de Vallfogona: su vida y sus obras poéticas

Lo Rector de Vallfogona

Lo Rector de Vallfogona: drama en tres actes y en vers

El Rector de Vallfogona

El Rector de Vallfogona

El Rector de Vallfogona Vicente García autor del

El Rector de Vallfogona Vicente García autor del "Quijote" de Avellaneda

Els Precursors de la Renaixença

Els Precursors de la Renaixença: del Rector de Vallfogona a Aribau

El Rector de Vallfogona i els seus escrits

El Rector de Vallfogona i els seus escrits

Francesc-Vicenç Garcia, Rector de Vallfogona

Francesc-Vicenç Garcia, Rector de Vallfogona

El Rector de Vallfogona i la llengua del barroc

El Rector de Vallfogona i la llengua del barroc

Francesc Vicent Garcia

Francesc Vicent Garcia: història i mite del rector de Vallfogona

El Rector de Vallfogona

El Rector de Vallfogona

Presentació

Destaquem

Dossier de premsa

Dossier de premsa: 400 Rector de Vallfogona

"Personatge històric, poeta i mite alhora, Francesc Vicent Garcia és una figura cabdal del nostre patrimoni cultural. La Commemoració dels 400 anys de la seva mort ens brinda l’oportunitat d’acostar-nos-hi i comprendre’n la magnitud." 
Dossier de premsa amb motiu dels quatre-cents anys de la mort del Rector de Vallfogona

Per saber-ne més

UPFinder
Recursos web
Conferències 
Programes de ràdio i televisió
Podcast
Cançons a partir dels textos del Rector de Vallfogona
Xarxes socials