UPFinder: eina de descoberta: Com cercar les bases de dades d'EBSCO

Com cercar les bases de dades d'EBSCO

Algunes bases de dades d'Ebsco no estan incloses a l'UPFinder i, per tant, no es poden consultar quan es fa una cerca global al perfil Tot

Fes servir el perfil Bases de dades d'EBSCO per recuperar resultats de les següents bases de dades:

  • APA PsycInfo 
  • Consumer Health Main Edition 
  • Enfermería al día 
  • MLA Directory of Periodicals 
  • MLA International Bibliography with Full Text 
  • Psychology and Behavioral Sciences Collection 
  • Sales & Marketing Source 
  • Teacher Reference Center