Administració de llistes de distribució: Gestió d'usuaris

Donar d'alta nous membres a la llista

 • Des del llistat, obre la configuració del grup fent clic a l'opció Gestionar els membres sota la llista que vols treballar.
 • Per tal d’afegir membres a la llista, fés clic a Afegeix membres directament al menú de l’esquerra.
 • Ara ja pots introduir les adreces que vols donar d’alta a la llista. Es poden afegir, de cop, 25 adreces. Si has d’afegir més membres a la llista, ho pots fer repetint el procés.
 • A continuació cal indicar, obligatòriament, el missatge de benvinguda a la llista. Aquest missatge el reben totes les adreces indicades a l’apartat anterior, per tant cal tenir-ho present de cara al redactat.
 • Finalment pots indicar les opcions de subscripció (és a dir, de quina manera els membres de la llista rebran els missatges). L’opció per defecte serà Tot el correu electrònic (vàlida per, gairebé, tots els casos).
 • Es poden donar d’alta tant membres de la UPF (@upf.edu) com adreces de correu externes (@gmail.com, @hotmail.com...)

Eliminar un membre de la llista

 • Per tal de treure un membre de la llista, al menú de l'esquerra fes clic a Tots els membres.
 • Marc la casella de l’usuari que vols treure de la llista i fes clic a Accions - Suprimeix del grup

Assignar permisos de gestor o propietari

 • Pot ser interessant assignar a un altre membre de la llista permisos de propietari o bé de gestor 
 • Per tal d’assignar els permisos, al menú de l’esquerra fés clic a Tots els membres.
 • Selecciona la casella de l’usuari que volem treure de la llista, i fés clic a Accions - Afegeix al rol
 • Decideix quin rol vols assignar i els permisos s’activaran. 
 • Els permisos són per usuari i per llista, per tant si tens un usuari a més d’una llista al qual vols donar rol de Propietari, per exemple, ho has de fer llista per llista.

Evitar que un membre del grup rebi missatges de la llista

 • En cas que no ens interessi que algun membre (per exemple el propietari o els gestors) rebi cap missatge, s’ha de configurar des de Membres - Tots els membres.
 • Selecciona el membre que vols evitar que rebi missatges, fés clic a Accions - Canvia l’opció d’entrega - Cap correu electrònic