Administració de llistes de distribució: Tipus de llistes

Crear una llista "no-reply" moderada

Una llista no-reply té les següents característiques:

  • Només poden enviar missatges els membres escollits
  • Cap usuari extern pot enviar missatges a la llista
  • Els missatges d’usuaris externs són moderats i es poden bloquejar o deixar passar.

Aquesta configuració permet aconseguir aquest comportament, i a la vegada, moderar els missatges per si algun en concret es vol deixar passar.

1.- Al menú lateral esquerra, fés clic a Configuració - Moderació, i marca la casella:

Amb això, s’aconsegueix que tots els missatges que envien persones alienes al grup, no arribin a la resta de destinataris ja que queden en cua de ser acceptats o no pel moderador.

En el cas que el moderador vagi a Missatges - Missatges pendents i bloquegi fent clic a la icona de bloquejar  aconseguirà que aquest membre extern rebi la propera vegada un missatge automàtic rebutjant el seu correu.

D’aquesta manera queden filtrats els missatges dels usuaris que no són membres del grup.

2.- Ara falta filtrar els missatges dels membres del grup, i decidir qui pot enviar a la llista i qui no.

Aquest comportament es controla des de Membres - Tots els membres. Aquí has de marcar la llista de membres que no vols que puguin enviar missatges i canviar els permisos de publicació des de Accions - Estableix el permís per publicar - Substitueix i no permetis la publicació.

undefined

 

D’aquesta manera, quan un membre intenta enviar un missatge automàticament rebrà un missatge informant que no pot enviar missatges a la llista.

3.- En cas que vulguis desbloquejar cap usuari:

  • Vés a Membres - Tots els membres - Exclòs
  • Selecciona el membre a desbloquejar i tria Accions - Anul·la el bloqueig

L’usuari quedarà desbloquejat.

Crear una llista "no-reply" sense moderació

Aquesta configuració és molt similiar a una llista "no-reply" amb moderació. Té aquestes característiques:

  • Només les persones escollides poden enviar missatges a la llista
  • La resta de membres no pot enviar a la llista
  • Els usuaris que no són membres no poden enviar a la llista 

La diferència la trobem en que la restricció que s’activarà és màxima i per tant no es moderen els missatges externs, que seran rebutjats automàticament sense opció a deixar-los passar.

Per aplicar aquesta configuració,

1.- Fes clic a Permisos - Permisos Bàsics.

2.- Fes clic a Publicar - Selecciona un grup d’usuaris. Ha de quedar marcat Propietaris del grup, Gestors del grup, Tots els membres del grup.

D’aquesta manera, només podran enviar missates els propietaris, gestors i membres dels grups, i tota la resta del món no podrà enviar cap missatge a la llista, rebent sempre un  missatge informant qu eel grup no existeix o bé no es tenen permisos per escriure.

3.- Ara falta filtrar els missatges dels membres del grup, i decidir qui pot enviar a la llista i qui no.

4.- Vés a Membres - Tots els membres, marca la llista de membres que NO vols que puguin enviar missatges i canvia els permisos de publicació: Estableix el permís per publicar - Substitueix i no permetis la publicació


D’aquesta manera, quan un membre intenta enviar un missatge automàticament rebrà un missatge informant que no pot enviar missatges a la llista.