SAMBA disc en xarxa - guia d’usuari: Inici

Guia d’usuari per al disc en xarxa SAMBA dels grups de recerca.

Més manuals

Descripció del servei

SAMBA (també anomenat CIFS) mapeja una unitat remota a la xarxa que es comporta com un disc local al nostre ordinador. 

Avantatges

El disc en xarxa presenta alguns avantatges vers els discs locals dels ordinadors:

  • Disposició de dades des de qualsevol lloc i en qualsevol moment: qualsevol ordinador amb connexió a Internet pot accedir a la informació de forma segura.
  • Permisos sobre el sistema de fitxers: l’accés als arxius està protegit per contrasenya.
  • Quota: no existeix cap quota per la utilització del servei.
  • Còpia de seguretat: es realitza una còpia de seguretat dels continguts del disc en xarxa cada nit.

Inconvenients

Tot i això el servei també presenta alguns inconvenients:

  • Velocitat: El disc local sempre serà més eficient que el disc en xarxa.
  • Necessitat VPN o xarxa corporativa: El servei SAMBA no funciona sense aquest tipus de connexió.

Detalls del servei

Totes les carpetes compartides estan hostatjades al servidor disk.rp.upf.edu, exportades a través del protocol CIFS. Aquest protocol és compatible amb clients de Linux, Unix, Windows i MacOS X.

Existeixen dos tipus d’unitats a mapejar: unitat personal i unitat compartida.

  • Les unitats personals són privades: l’usuari és l’únic que pot llegir, escriure i modificar continguts al disc en xarxa.

Cada usuari té un espai personal identificat per l’adreça disk.dtic.upf.edu/<nom_usuari>.

  • Les unitats compartides són espais de treball col·laboratius on el grup d’usuaris comparteix aquests drets de lectura, escriptura, modificació i fins i tot d’eliminació.

Les unitats compartides són creades sota petició prèvia i s’identifiquen per l’adreça disk.dtic.upf.edu/<recurs>. El recurs és el nom del projecte o espai compartit. Per a cada espai compartit existeix un grup d’usuaris. Només usuaris que pertanyin al grup estaran autoritzats a accedir al recurs.

Unitat en xarxa Contingut Còpia de seguretat Control d'accés
//disk.dtic.upf.edu/nom_usuari Dades privades de l'usuari Incremental diari, total setmanal, retenció de 2 setmanes de la còpia a disc Per usuari
//disk.dtic.upf.edu/recurs Dades de projecte col·laboratiu Incremental diari, total setmanal, retenció de 2 setmanes de la còpia a disc Per grup d’usuaris

 

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons