Nova Aula Global: Tasca

La Factoria   Aula Global, Guies d'ús i tutorials

Tasca : guia d'ús

 L’activitat Tasca permet al professorat proposar treballs als estudiants, recollir-los, avaluar-los, i proporcionar retroalimentació als estudiants.

Aquests documents o textos que l'estudiant lliura, es troben disponibles a l'Aula Global i el professor hi tindrà accés per corregir-los, afegir-hi comentaris i qualificar-los així com activar el programari antiplagi Turnitin.

També hi ha la possibilitat d'utilitzar una tasca per puntuar un treball que no s’hagi lliurat via Aula Global (per exemple, que s'hagi entregat un treball imprès a classe o puntuar exposicions orals).

Afegir una activitat Tasca

Premeu el botó Activa edició,que està situat a la part superior dreta de la pàgina principal del curs

En la secció (setmana o tema) desitjada premeu Afegeix una activitat o un recurs:

 

En el llistat d'activitats seleccionar Tasca i prémer el botó Afegeix

 

En l'apartat Paràmetres generals, omplir el camp obligatori (*) Nom de la tasca. També, es pot adjuntar un arxiu mitjançant l'opció Fitxers addicionals:

 

L'apartat Disponibilitat permet establir el termini en que l'estudiant pot lliurar la tasca. L'opció Data de venciment és el venciment de la tasca. Es permet retard en la tramesa, però qualsevol enviament després d'aquesta data es marcarà com a lliurat amb retard (visible tant per a l'estudiant com per al professorat). Per tal d'evitar que l'estudiant pugui trametre tasques passada certa data, podeu establir una Data límit a la tasca, que en cas que l'habiliteu, la tasca no acceptarà trameses després d'aquesta data fixada:

 

L'apartat Tipus de tramesa permet establir en quin tipus de suport l'estudiant ha de lliurar la tasca (per exemple pujar un o diversos fitxers, o text en línia)

 

L'apartat Paràmetres de la tramesa dóna la possibilitat que el professorat estableixi si un estudiant pugui trametre novament la tasca:

 

A continuació, escolliu la resta d'opcions que més us interessin com per exemple Qualificació, Turnitin o Restriccions d'accés. Per finalitzar premeu el botó Desa els canvis i torna al curs

 

Desactivant el mode d'edició ja apareix​ el fòrum creat en la secció de l'aula global:

 

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons