Aula Global nova: Taller

La Factoria   Aula Global, Guies d'ús i tutorials

Taller : guia d'ús

El taller és una activitat que permet fer l'avaluació entre iguals, és a dir, que els estudiants s'avaluïn entre ells.

Com funciona?

Un cop l'estudiant envia el seu treball, ja sigui en un fitxer adjunt (qualsevol tipus) o bé escrivint directament a l'editor de Moodle, llavors rep diversos treballs d'altres estudiants per avaluar segons les indicacions del professor (també hi ha la possibilitat d'avaluar el seu propi treball). El professor pot decidir si vol mostrar o ocultar les identitats dels estudiants per fer l'avaluació.

Després de fer l'avaluació, al Llibre de qualificacions apareixen dues qualificacions: una per l'enviament de l'estudiant i una altra per les seves habilitats per fer l'avaluació entre iguals. Amb el taller, podem avaluar mitjançant una rúbrica.

Fases del taller

L'activitat taller té un fluxe de treball que consisteix en 5 fases. El professor canvia l'activitat d'una fase a una altra.

1. Configuració
2. Enviament
3. Avaluació
4. Avaluació de la qualificació
5. Tancament

Anem a la setmana o tema de la nostra Aula Global i Activem edició. Afegim l'activitat Taller. 

1. Configuració

Omplirem els paràmetres de l'activitat, seguint l'ordre en el que ens apareixen, en destaquem els específics de l'activitat Taller.

- Paràmetres generals: Indicarem el camp obligatori, Nom del taller. També s'ha d'omplir el camp descripció indicant als estudiants què hauran de fer i com funciona el taller.

- Paràmetres de qualificació:

- Paràmetres de l'avaluació: recomanem indicar les instruccions sobre com avaluar als estudiants el més clar possible. En aquest paràmetre podem indicar si volem que els estudiants es facin autoavaluació:

- Disponibilitat: Si s'habiliten les dates de disponibilitat veureu que podeu indicar que el canvi de fases es faci automàticament, en comptes de fer-ho manualment. També podem indicar les dates per tal que els estudiants facin l'avaluació dels seus companys.

Guardem les configuracions, anem al Tema o setmana i cliquem damunt el Taller per visualitzar les fases, ens apareixerà doncs l'estat de les fases.

Paràmetres de la tramesa: a l'opció Submission attachment allowed file types, podem especificar el format del fitxer que volem que pugin els estudiants. Si no especifiquem res, qualsevol tipus serà acceptat.

2. Enviament

En la fase d'enviament, els estudiants podran enviar els seus treballs en el dia i hora especificats a la configuració.  

3. Avaluació

Si al taller hem indicat les dates d'avaluació entre els estudiants, en aquest període podran avaluar els treballs que els han estat assignats.  

4. Avaluació de la qualificació

En aquesta fase els estudiants no podran ni modificar les seves trameses ni les avaluacions que han fet als companys/es ja que la plataforma calcularà les qualificacions finals (tramesa i avaluacions fetes/rebudes). 

5. Tancament

En aquesta darrera fase els estudiants ja veuen les seves trameses i avaluacions que hagin fet a d'altres companys/es així com les notes finals al llibre de qualificacions. ​

Per saber-ne més

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons