Aula Global nova: Rúbriques

La Factoria   Aula Global, Guies d'ús i tutorials

Rúbriques : guia d'ús

La rúbrica és un mètode de qualificació avançat que consisteix en un conjunt de criteris. Per a cada criteri, es proporcionen diversos nivells descriptius, assignant a cada un d'ells una qualificació numèrica. El professor decideix quin nivell respon o descriu millor al criteri en concret.

​La puntuació de la rúbrica es calcula com la suma de totes les qualificacions de criteri. La qualificació final es calcula al comparar la puntuació actual amb la millor/pitjor puntuació possible que es podria rebre. 

 

Habilitar una rúbrica

Podem habilitar una rúbrica per avaluar les activitats Tasca i Taller.

Habilitar, definir i accedir a les rúbriques

Habilitar

Als paràmetres per definir una Tasca, trobarem l'apartat Qualificació, dins escollirem l'opció de Rúbrica dins el desplegable de Mètode de qualificació.

Definir 

1. Al menú d'Administració de la tasca en concret per la que hem definit la qualificació Rúbrica, seleccionem Qualificació avançada.
2. Podem seleccionar definir la rúbrica des de zero o utilitzar una plantilla. Si necessiteu models de rúbriques podeu contactar amb el CLIK.

Escollim definir la rúbrica des de zero. Podem 

3. Indiquem un nom i podem editar un criteri i nivell clicant a les caselles que permeten escriure una descripció i assignar punts a cada nivell. Podem afegir nivells i criteris, segons ens interessi.

4. Trobem també diferents opcions de la rúbrica marcats per defecte, podem desmarcar els aspecte que no ens interessin.
Destaquem l'opció: Permet als usuaris previsualitzar rúbriques utilitzades al mòdul (en cas contrari les rúbriques sols són visibles després de qualificar) ja que així els estudiants veuen com seran puntuats. 

Es necessiten punts numèrics però si el professor vol utilitzar la rúbrica sense una qualificació numèrica és possible ocultar les qualificacions als estudiants i ocultar la qualificació final calculada desmarcant les opcions que es mostren a continuació: 

  • Mostra els punts de cada nivell durant l'avaluació.
  • Mostra els punts de cada nivell per als alumnes que s'estan qualificant.

5. Finalment guardem i fem efectiva la Rúbrica o la podem guardar com a esborrany.

Accedir

Clicant damunt la tasca, accedim a Qualificació i veurem les tasques enviades pels estudiants, a l'esquerra el document i a la dreta la rúbrica. A cada criteri, seleccionarem el nivell aconseguit. Desarem els canvis i anirem valorant les diferents entregues.

 

Per saber-ne més

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons