Aula Global nova: Consulta

La Factoria   Aula Global, Guies d'ús i tutorials

Consulta : guia d'ús

iconconsulta  El mòdul Consulta permet al professor plantejar una pregunta​ i especificar un conjunt de possibles respostes per triar. Els resultats de la consulta poden fer-se públics una vegada l'estudiant ha respost, després d'una certa data, o mai, i poden publicar-se amb els noms dels estudiants o bé anònimament.
 
L'activitat consulta es pot utilitzar:
  • Com a enquesta ràpida per tal d'estimular la reflexió sobre algun tema.
  • Per verificar ràpidament la comprensió dels estudiants.
  • Per facilitar la presa de decisions dels estudiants, per exemple, permetent que els estudiants votin sobre algun aspecte del curs.

Afegir una activitat Consulta

1. Prem el botó Activa edició situat al marge superior dret de la pàgina principal del curs i a la secció (setmana/tema) desitjada  clica sobre Afegeix una activitat o un recursDe la llista que es mostra tria l'activitat  i fes Afegeix.

2. ​Omple els camps obligatoris (*) Títol de la consulta i Opcions de resposta

3. Configurs la resta de paràmetres opcionals (opcions, disponibilitat i resultats) que regiran la teva activitat:

Opcions:

  • Permet canviar la resposta o no.
  • Permet seleccionar més d'una resposta o no.
  • Limita el nombre de respostes permeses: Aquest paràmetre et permet limitar el nombre de participants que poden seleccionar cada opció concreta. Quan s'arriba al límit, ningú més no pot seleccionar aquesta opció. Si els límits estan inhabilitats, qualsevol nombre de participants pot seleccionar qualsevol de les opcions.

Disponibilitat: Període en el que la consulta està disponible per ser contestada.

Resultats: Si els resultats són anònims o es publica el nom dels participants, i si aquests resultats es mostren immediatament en contestar, en finalitzar el periode de disponibilitat o mai, als participants. Aquests resultats es poden exportar en format excel.

4. Una vegada definits els paràmetres, clica sobre Desa els canvis i torna al curs i es mostrarà l'activitat a la teva aula.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons