Aula Global nova: Restriccions d'accés i seguiment de compleció

La Factoria   Aula Global, Guies d'ús i tutorials

Restriccions d'accés i seguiment de compleció : guia d'ús

Les restricions d'accés (o activitats condicionades en anteriors versions de Moodle) permeten als professors restringir la disponibilitat de qualsevol activitat o recurs, fins i tot d'una secció del curs, d'acord a certes condicions:​

 • una data
 • una qualificació obtinguda
 • ​la pertinença a un grup
 • una compleció d'activitat

Trobareu l'opció quan afegiu o editeu els paràmetres d'una secció (tema o setmana), una activitat (fòrum, entrega de tasca, etc.) o un recurs (fitxer, pàgina web, etc.) . Vegeu com configurar les restriccions d'accés.

Per a què serveixen? Entre les seves utilitats es destaca l'opció de permetre a l'estudiant fer un recorregut consultant els recursos d'una assignatura, fent les activitats, col·laborant en fòrums...seguint el seu ritme de treball, és a dir, amb més o menys complexitat de contingut, de temps que necessiti, etc. Aquest recorregut Moodle l'anomena seguiment de compleció, que pot ser

 • a nivell d'una activitat o recurs (Compleció de l'activitat)
 • per a tot el curs (Compleció de curs)

Aquest rastreig es pot definir que ho marqui automàticament el sistema o bé que ho marqui manualment l'estudiant. En aquest darrer cas el professor té l'opció de validar si realment l'estudiant ha fet les tasques que hi havia marcades al recorregut.

També permet al professor/a limitar per dates la disponibilitat dels recursos o activitats i/o controlar el grau d'aprenentatge o com s'assimilen els continguts d'una assignatura.

Configurar les restriccions d'accés

1. Activar l'edició per visualitzar els paràmetres de la secció, activitat o recurs. En tots ells hi trobarem l'opció de Restriccions d'accés que clicarem per tal que es despleguin els tipus de restriccions possibles.

2. El sistema ens informa sobre si tenim restriccions activades, ens cas que no en tinguem, ens indica "Cap". Cliquem a Afegeix una restricció per veure les diferents opcions:

3. Veiem les restriccions amb una breu descripció de cadascuna, a continuació destaquem la seva utilitat:

Data
En quines dates el recurs, activitat o tema/setmana volem que estigui disponible pels estudiants. Podem habilitar les dues dates, obertura i tancament, o bé només una, són independents. 

Qualificació
Es podrà accedir a l'activitat o recurs depenent de la qualificació obtinguda en d'altres apartats. 

Perfil d'usuari
Les condicions que apareixen seràn les definides pel camp usuari (cognoms, nom, Número ID (UNIS)) i podem fer la restricció pel desplegable on hi ha: conté, no conté, igual...Ens serà útil per permetre només a un estudiant en concret accedir a una tasca.

Release code
Codi d'autorització del PLD (Personalized Learning Designer) que s'estableix per permetre visualitzar el recurs o activitat.

Conjunt de restriccions
Podem combinar les restriccions amb les opcions I (cal que), O (qualsevol), NO (cal que no)

Visualització de les activitats, recursos o temes/setmanes
Mitjançant l'ullet podem escollir entre dues opcions possibles de visualització de l'activitat o recurs que estem restringint.

 •   Ull obert: mostra en gris. Els estudiants veuran l'activitat o recurs en color gris però no hi podran entrar fins que no compleixin les condicions definides (llegir un text abans, fer un qüestionari, etc.).
 • Ull tancat (clicant a sobre): Els estudiants no podràn veure l'activitat o recurs fins que no compleixin les condicions esmentades (llegir un text abans, fer un test, etc.). Si es decideix amagar l'activitat o recurs, es recomana explicar-ho als estudiants, a l'Aula Global o ja sigui a classe. 

Activem edició de l'Aula i afegim un fitxer. Es tracta d'un document que els estudiants han de llegir i hem indicat a les restriccions d'accés la condició de la data per accedir-hi, amb l'ull obert.

Com ho veu l'estudiant? 

Seguiment de compleció

Si volem marcar un recorregut a l'estudiant permentent que faci un seguiment dels materials del curs, establim doncs uns criteris que consideran l'activitat finalitzada que s'anomena Compleció de l'activitat. Per tal que ens apareixin s'han de canviar els paràmetres del curs des de Configuració del curs / Edita paràmetres / Seguiment de la compleció:

Habilitant aquesta opció fem diversos canvis i ens apareixerà:

 1. Als paràmetres de cada activitat o recurs l'opció de Compleció de l'activitat
 2. A les restriccions d'accés, una nova opció: Compleció de l'activitat.
 3. Al menú d'Administració, l'opció de Compleció de curs.

1. Als paràmetres de cada activitat o recurs l'opció de Compleció de l'activitat
Ens permet configurar criteris de finalització o compleció dins de la configuració d'una activitat o recurs específic. Depenent de cada tipus de recurs o activitat, els criteris seran diferents. Poden ser que hagi sigut vist, que rebi certa qualificació o que el propi estudiant ho marqui com a finalitzat. Per exemple si es tracta d'un recurs (p.ex. llegir un document en PDF), la condició per ser completat serà la de visualització Cal que l'estudiant visualitzi aquesta activitat per completar-la, mentre que si és un fòrum es poden marcar diferents opcions: visualització dels posts, qualificació requerida, nombre d'entrades (ja siguin respostes o entrades originals), proposta d'entrades amb temes o nombre de respostes.

2. A les restriccions d'accés, una nova opció: Compleció de l'activitat
Aquesta opció permet configurar que per accedir al recurs o activitat actual, cal tenir o no tenir una activitat anterior o qualsevol altra completada o bé amb qualificació aprovada o suspesa.


 

3. Al menú d'Administració, l'opció de Compleció de curs
La compleció del curs és útil quan volem que els estudiants segueixin un curs de  manera autónoma, al seu ritme. Amb aquesta opció podem indicar que l’estudiant pugui donar per finalitzada la revisió dels materials i realització de les tasques que s’han demanat a l’assignatura. 

És important tenir en compte que s’han de tenir a l’Aula tots els fitxers i activitats pujats ja que una vegada està feta la configuració de la compleció de curs, fer canvis pot portar problemas en el seu funcionament. 
Entre d’altres, als paràmetres es definirán doncs els requisits de compleció o finalització, de les activitats que han de ser completades, per dates, per qualificació o bé si volem que els estudiants marquin ells mateixos que han finalitzat el curs (auto-compleció).

 

Per saber-ne més

Restringir acceso
Finalización de actividad (Compleció de l'activitat)
Usando finalización del curso (Compleció de curs)

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons