Skip to main content

Identificadors de documents: ISBN, ISSN, Dipòsit Legal i DOI: Identificadors

ISBN

És un número d’identificació únic i universal assignat a cada llibre publicat al circuit comercial. És concedit per l’oficina de l’ISBN (International Standard Book Number).

 Com puc aconseguir-lo? Ompliu el formulari de sol·licitud que trobareu a l' Àgencia de l'ISBN. 

 Més informació

DL

  El Dipòsit Legal té la funció de recollir la producció bibliogràfica nacional, atorgant un número a cada edició d'una publicació. Són objecte de Dipòsit Legal les publicacions de tot tipus i en qualsevol suport produïdes a l'Estat Espanyol amb fins de difusió, ja siguin de venda o gratuïtes.

 Com puc aconseguir-lo? Mitjançant un formulari a la web de la Biblioteca de Catalunya.

 Pregunta'ns com fer-ho i t'ajudem a gestionar-ho.

 Més informació

DOI

  El DOI (Digital Object Identifier) és un sistema internacional d’identificació d’objectes digitals. Consisteix en donar un número únic a un article de revista, un llibre, un capítol, etc, per facilitar-ne la identificació i la gestió automatitzada. 

 Com puc aconseguir-lo? Podeu demanar el DOI a través dels organismes oficials següents: Medra | Crossref
 El sol·liciten els editors de la publicació.

També el podeu sol·licitar a través de  l'Institut d’Estudis Catalans

 Pregunta'ns com fer-ho.

 Més informació

Contacteu amb nosaltres

Versions

  Español   English

 

ISSN

Issn-barcode-explained  L'ISSN (International Standard Serial Number) és un número d’identificació unívoc acceptat internacionalment per a publicacions periòdiques (revistes, butlletins, anuaris, sèries de monografies, etc.).

 Qui pot demanar-lo?  Poden sol·licitar l'ISSN els editors, impressors, distribuïdors, agències de subscripció, llibreters, biblioteques, centres de documentació i serveis d'indexació i resums. 

 Com puc aconseguir-lo?  La sol·licitud de l'ISSN es pot tramitar en línia mitjançant un formulari o per correu ordinari.

 Més informació

Handle

És un sistema obert  que permet l’assignació d’identificadors persistents als objectes digitals d’Internet (articles, revistes, imatges, etc.), és a dir, és una URL que no varia encara que la pàgina canviï d’ubicació. . 

Cada handle desenvolupat per la CNRI (Corporation for National Research Initiatives) s'estructura en dos blocs:

1. Prefix. Identifica al productor (universitat, editorial, revista, etc.).

2. Sufix. Identifica a cada un dels documents o obres ditigals (articles, llibres, capítols, etc.)

Exemple

 Com puc aconseguir-lo? al dipositar un document a l'e-Repositori obtindreu automàticament un Handle que l'identificarà i garantirà una adreça permanent ((URL permanent)

 Pregunta'ns com fer-ho i t'ajudem a gestionar-ho.

 Més informació

Consulteu també

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons