Skip to main content

Dret: Redacció jurídica i documental

Manuals d'escriptura jurídica en català i castellà

Curs de llenguatge jurídic (Departament de Justícia, 2008)

Consulteu també:

Català jurídic. Universitat d'Andorra i Fundació Crèdit Andorrà, 2006. 

Documentació jurídica i administrativa. Direcció General de Política Lingüística, 2002.

Elaboració de documents administratius: manual de consulta. Diputació de Barcelona, 2007.

El español jurídico. Ariel, 2009.

Hacia la modernización del discurso jurídico. UB Publicacions i Edicions, 2012.

Historia del léxico jurídico. Civitas, 2010.

Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico. Ministerio de Justicia, 2011.

Introducción al estudio del lenguaje administrativo: gramática y textos. Gredos, 1980.

El lenguaje jurídico. A-Z Editora, 1995.

El lenguaje jurídico actual. Thomson Aranzadi , 2013.

Lenguas, lenguaje y derecho. Civitas, 1991.

Llibre d'estil. Govern de les Illes Balears, 2006.

Llibre d'estil jurídic. Aranzadi Thomson Reuters, 2010.

Manual de estilo del lenguaje administrativo. Ministerio para las Administraciones Públicas, 1990.

Manual de llenguatge judicial. Departament de Justícia i Interior, 2003.

 

Manual de llenguatge administratiu (Escola d'Administració Pública, 2002)

Criteris lingüístics del Departament de Justícia (Departament de Justícia, 2013)

 Manual de documents i llenguatge administratius (Universitat Jaume I, 2009)          

Manual de redacció administrativa (Eumo, 2001)

Manuals d'escriptura jurídica en anglès

Modern legal drafting  Cambridge University Press, 2006 The winning brief Oxford University Press, 2004

.Elements of legal style Oxford University Press, 1991

  Legal writing:sense and nonsense. West Publishing, 1987      
Modern legal drafting  Cambridge University Press, 2006 Modern legal drafting  Cambridge University Press, 2006

Modern legal drafting  Cambridge University Press, 2006

Modern legal drafting  Cambridge University Press, 2006 Modern legal drafting  Cambridge University Press, 2006 Modern legal drafting  Cambridge University Press, 2006

Manual de redacció i traducció de normes

La redacció de les lleis. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1995

Consulteu també:

Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català. Secretaria de Política Lingüística, 2010.

Manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya. Comitè Assessor per a l'estudi de l'organització de l'Administració, 1992.

Manual de técnica legislativa. Civitas Thomson Reuters, 2011.

Tècnica normativa: el procediment intern d'elaboració de les normes. Comitè Assessor per a l'Estudi de l'Organització de l'Administració de la Generalitat , 1991.

Altres

Consulteu també:

Abreviacions. Secretaria de Política Lingüística, 2005.

Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims. Direcció General de Política Lingüística, 1999.

Llenguatge administratiu igualitari. Ajuntament de Mataró, 2003.

Llibre d'estil . Diputació de Girona, 2014.

Majúscules i minúscules. Secretaria de Política Lingüística, 2004.

Perdón imposible : guía para una puntuación más rica y conscienteRBA, 2005.

Destaquem:

Forumularis jurídics

Aquesta pàgina pertany a la guia temàtica de:

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons