Skip to main content

Dret: EUR-LEX

Què és EUR-Lex?

European Union Legal Database (EUR-Lex) és una base de dades d’àmbit jurídic a text complet que ofereix accés gratuït a la legislació, jurisprudència, actes preparatoris, tractats, preguntes parlamentàries i altres documents d’interès públic de la Unió Europea. Permet consultar les diferents sèries del Diari Oficial de la Unió Europea en línea, mesures nacionals d’ implementació i jurisprudència nacional sobre el dret de la UE.
Disposa de tres interfícies de cerca: simple, avançada i per referència del document per trobar reglaments, directives, decisions, assumptes del Tribunal de la UE, documents COM, SEC o SWD i dóna la possibilitat de visualitzar i descarregar els documents en diversos formats (pdf, html, doc i tiff). Aquest recurs és de fàcil consulta i permet realitzar les cerques en castellà i recuperar els textos en les diferents llengües en què han estat traduïts. L’actualització és diària.

Diari Oficial de la Unió Europea

Trobareu el Diari Oficial de la UE a la pestanya “Diario Oficial” del menú superior. Permet l'accés directe al Diari Oficial, a les versions impreses amb efecte jurídic i a les edicions especials. 

Repertoris, institucions i organismes de la UE, síntesi de la legislació de la UE, Eurovoc

A la pestanya “Más” del menú superior hi trobareu:

Dret de la UE i altres documents

Per accedir al Dret de la UE, tractats, legislació, legislació consolidada, documents de la AELC (Autoridad de Supervisión, el Comité Permanente, el Tribunal) , actes jurídics preparatoris, jurisprudència de la Unió, preguntes parlamentaries i acords internacionals cliqueu la pestanya “Derecho de la UE y otros documentos” i en el desplegable l'opció desitjada.

Procediments legislatius

A la pestanya “Procedimentos legislativos” accediu a la cerca avançada on apareix marcat l'opció de procediments administratius. També podeu consultar les publicacions més recents.
 

Dret dels països de la Unió Europea

Per accedir a la legislació i ordenament jurídic propis de cada país cliqueu la pestanya “Derecho Nacional” i als seus apartats desenvolupats per poder accedir-hi.

Aquesta pàgina pertany a la guia temàtica de:

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons