Skip to main content

Dret: Com trobar legislació espanyola

Disposicions normatives aprovades

Documents prelegislatius

Per a la consulta de documents normatius (projectes de llei, reglaments, etc.) en la seva fase d'elaboració prèvia a la tramitació parlamentària, si és el cas, pot ser útil consultar els webs dels ministeris encarregats de la seva redacció:

També podeu consultar els dictàmens dels òrgans consultius referents a la normativa en preparació a:

Podeu consultar la referència i un resum dels acords presos al Consell de Ministres (en concret, la remissió a les Corts Generals de projectes de llei, l'aprovació de normes reglamentàries i altres actes jurídics) a:

Els projectes, proposicions de llei i altres actes jurídics que emanen de les Corts Generals espanyoles els podeu consultar a:

 •  Congreso de los Diputados Dins l'apartat "Iniciativas" hi ha un cercador que permet consultar els diferents treballs parlamentaris des de 1978. La majoria dels tràmits es troben a text complet.
   
 •  Publicaciones de las Cortes Generales Aquesta pàgina permet accedir al text complet de les publicacions oficials del Congrés i Senat.
   
 •  Senado Permet consultar els documents prelegislatius de la darrera legislatura.
   
 •  Aranzadi Bibliotecas  Dins l'apartat "Projectes de llei" es pot trobar els projectes de llei de la legislatura actual i una selecció de proposicions de llei.
 • LaLeyDigital360 Dins l'apartat "Legislación" es pot filtrar per projectes de llei de diferents legislatures des del camp "Rango".

Aquesta pàgina pertany a la guia temàtica de:

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons