Gestió de dades de recerca: Suport en la planificació i difusió

Per què publicar les dades en obert?

Publicar les dades de recerca en obert permet garantir l'accés, de forma lliure i universal, a aquestes dades, així com una correcta  preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte de les mateixes. També permet complir amb els requisits dels organismes finançadors.

Dades de recerca al Programa H2020

Dades de caràcter personal

Consulteu  la legislació espanyola i europea i el procediment per al tractament de dades de caràcter personal en els projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
La informació UPF sobre protecció de dades de caràcter personals, com les mesures de seguretat, estan disponibles al Campus Global >  La Universitat > Dades de caràcter personal

Per demanar revisió ètica del projecte consulteu Comissió Interna de Revisió  Ètica de Projectes (CIREP)

 

Crear el Pla de Gestió de Dades

Eina en línia que permet redactar i elaborar el PGD de manera ràpida, senzilla i col·laborativa. Segueix les especificacions del programa Horizon 2020 (FAIR Data), i està personalitzada amb concrecions de la UPF (política de backup, etc):


Publicar dades en obert

Per publicar les vostres dades teniu diferents opcions:

1. Comprovar si disposeu d'un repositori temàtic adequat. Consulteu re3data.org

2. Publicar dades a l'e-Repositori de la UPF

3. Altres repositoris multidisciplinars (Zenodo, Dryad, Dataverse, Figshare, Mendeley Data ...)

Si no publiqueu al Repositori de la UPF, informeu-nos per enllaçar les dades amb les publicacions relacionades.

Citar les dades

Datacite.org: Autor(s) (Any): Títol. Editor. Identificador (DOI, Handle)
Exemple: Irino, T; Tada, R (2009): Chemical and mineral compositions of sediments from ODP Site 127‐797. Geological Institute, University of Tokyo.http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.726855

Force11: Autor(s), Any, Títol del dataset, Repositori, Versió, Identificador (DOI, Handle)
Exemple: Chan, AH, Anderson, K, 2015, X-Ray Diffraction data for: RT52A from E. Coli. PDB COde 5C25, SBGrid Data Bank, v1, http://dx.doi.org/10.15785/SBGRID/168 

Vancouver: Autor(s). Títol [tipologia]. Nom de la institució / Repositori on es diposita: Localització; Any de publicació [data d'accés]. Disponible a: Identificador (DOI, Handle)
Exemple: CompMusic. Beijing Opera Percussion Pattern Dataset [dataset]. Repositori Digital de la UPF: Barcelona; 2016 [citat 23 abril 2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10230/25720

Més informació:

  Español   English

 

Més informació i formació

Contacte / Ajuda

Contacteu amb la Biblioteca per correu electrònic a través de l'adreça repositori@upf.edu o per telèfon al 93 542 17 27.         

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons