Skip to main content

Dades estadístiques: Espanya

Bases de dades

Amadeus

Base de dades que conté informació financera d’uns 19 milions d’empreses europees, de 43 països. Conté fins a 10 anys d'informació històrica dels comptes de cada empresa i es pot fer la cerca per empresa o grup d'empreses. Els informes es poden imprimir o exportar a un full de càlcul i es pot triar l'idioma i la moneda que interessi. Permet extreure anàlisis detallades estadístiques i/o comparatives i realitzar diferents gràfics amb les dades resultants.

Anuari Acicsa

Base de dades que conté informació sobre més de 20.000 societats de Catalunya. Inclou informació sobre les empreses com ara la seva activitat, el seu àmbit de negoci i les relacions comercials amb els mercats exteriors. Podem cercar per raó social, marques, anagrama, CIF i matèries. També podem elaborar llistats que ens faciliten informació sobre la facturació, l’exportació i el número d’empleats; aquests llistats van acompanyats d’una fitxa i una gràfica de cada empresa que podem consultar en línia o imprimir. Per consultar-la adreceu-vos al taulell d'informació.

DSI Statistical Compendium: OECD Selection

Base de dades estadística que ofereix informació sobre la situació econòmica i social dels països membres de l'OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic). L'abast cronològic varia segons el país i les dades però es pot iniciar el 1970. Actualització semestral.

Eikon

Base de dades que conté informació sobre mercats financers, així com preus, investigació financera, notícies, dades financeres d’empreses i estimacions financeres. Actualitzacio a temps real. Té una cobertura molt àmplia a nivell actual i retrospectiu de dades a nivell internacional.

Per consultar-la, adreceu-vos al Taulell d'Informació Bibliogràfica.

IMF Data

La base de dades IMF Data conté estadístiques internacionals sobre aspectes de finançament internacional i nacional. Inclou més de 200 països i regions i dóna dades sobre els tipus de canvi, liquiditat internacional, banca internacional, taxes d'interès, preus, producció, transaccions internacionals, comptes públics i comptes nacionals. Inclou: International Financial Stadistics (IFS), Balance of Payments Stadistics (BOPS), Direction of Trade Stadistics (DOTS) i Government Finance Stadistics (GFS). Per descarregar i treballar amb les dades cal registrar-se com a usuari.

Lexis-Nexis

Base de dades de text complet especialment centrada en informació legal, econòmica i d'actualitat, tot i que es pot trobar informació sobre d'altres temàtiques, com ciència i tecnologia. Destaca el seu fons en legislació i jurisprudència dels Estats Units d'Amèrica, del Regne Unit, la Unió Europea i de molts altres països, el seu fons en revistes jurídiques, especialment americanes, i en diaris de tot el món (tant en llengua anglesa, com francesa, castellana, etc.). També és important el seu vessant econòmic, on destaquen estudis de mercat que es poden cercar per sector empresarial o per país, informes d'empreses amb un abast de fins a 20 anys enrera, informes de fusions, fallides, prospeccions, etc. Buida a text complet diaris espanyols tant d'informació general com econòmica. Actualització diària.

Sabi : sistema de análisis de balances ibéricos

Base de dades que conté informació financera d'unes 950.000 empreses de l'Estat espanyol. Conté fins a 10 anys d'informació històrica dels comptes de cada empresa i es pot fer la cerca per empresa o grup d'empreses. Els informes es poden imprimir o exportar a un full de càlcul i es pot triar l'idioma (castellà, portuguès o anglès) i la moneda que interessi. Permet extreure anàlisis detallades estadístiques i/o comparatives i realitzar diferents gràfics amb les dades resultants.

UNIDO Indstat4 2008

Base de dades d'estadístiques industrials. Les dades estan ordenades segons la classificació ISIC a un nivell de 4 dígits. Inclou 117 països i 151 sectors industrials. Cobertura cronològica: 1977-2005. Actualització anual. Les dades es poden exportar en format Excel, ASCII o CSV.

United Nations common database (UNSTATS)

Base de dades estadística de les Nacions Unides que ofereix dades estadístiques generals, principalment sobre economia i societat, a nivell mundial (FMI, FAO, ONU, etc.), sempre que estiguin disponibles. Les matèries tractades són demografia, medi ambient, energia, indústria, comptes nacionals, comerç, estadístiques socials, etc.

World Development Indicators

Base de dades amb més de 700 sèries estadístiques sobre economia, comptabilitat nacional, finances, ensenyament, telecomunicacions, medi ambient, etc., d'uns 208 països des del 1960 fins a l'actualitat. Conté la majoria de les sèries de les publicacions: World tables, Social indicators of development i World Bank atlas.

Centro de Investigaciones Sociológicas. Microdades

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons