Skip to main content

Cercadors: Tècniques de cerca

Per començar: definir la cerca

Red per alemartín

Llicència Creative Commons  How to seo wordpress site de SEOPlanter

 

És molt important delimitar el vostre tema d'interès i preparar bé la cerca abans d'executar-la. Això us ajudarà a recuperar la informació més rellevant i pertinent. Tingueu en compte que depenent del tema escollit recuperareu més o menys informació.

El primer que heu de fer és identificar els conceptes més importants i expressar-los en forma de paraules clau.

Complementeu aquestes paraules clau buscant sinònims, ja que un terme es pot expressar de diferents maneres. Introduïu els termes clau en anglès o en altres idiomes si voleu recuperar documents també en altres llengües.

Utilitzeu els diccionaris per trobar sinònims i traduccions.

Tipus de motors de cerca

Podem distingir tres tipus d'eina que ens ajudaran a trobar la informació que necessitem:

 • Cercadors: poden ser genèrics o acadèmics i recuperen informació segons el terme o termes indicats a la casella de cerca. Els cercadors acadèmics proporcionen informació científica (articles de revistes, treballs d'investigació, publicacions pendents de revisió, tesis doctorals, comunicacions de congressos, etc.).
 • Multicercadors: permeten executar la cerca simultàniament a més d'un cercador.
 • Directoris temàtics: la cerca és guiada a través dels seus índexs de matèria.

! Recordeu que la Biblioteca disposa de recursos d'informació especialitzats que us ofereixen informació de qualitat per als vostres estudis. Consulteu Bases de dades, revistes electròniques i llibres electrònics.

Tipus de cerca

La majoria de cercadors ofereixen dos tipus de cerca:

 • Cerca bàsica: cerca per paraula clau, d'un o més termes.
 • Cerca avançada: permet fer una cerca més complexa, combinant paraules i camps de cerca i limitar-la per altres conceptes com l'idioma, data de publicació, etc. Ofereix resultats més precisos.

Trucs de cerca

 • Frases senceres: cerqueu frases exactes i completes entrant el text entre cometes (" ").
 • Operadors booleans o lògics:
   
  • I (AND): serveix per combinar conceptes, és la cerca predeterminada en els cercadors. Com més termes, menys documents recuperats però més específics. Recuperarem documents que continguin tots els termes indicats.
  • O (OR): amplia la cerca, serveix per combinar sinònims. Com més termes, més documents recuperats. Aquests documents contindran com a mínim un dels termes indicats.
  • NO (NOT): exclou de la cerca. Serveix per excloure un dels termes indicats, que els documents recuperats continguin un però no l'altre terme.

    
 • Operadors de proximitat: són els que ens permeten establir relacions de proximitat entre els termes de la recerca. Són els següents : ADJ, WITH, NEAR. Per exemple:
  •     Biblioteca ADJ Universitària
  •     Recursos WITH Informatius

Utilitzeu NEAR per a cercar paraules que es troben l'una prop de l'altra i en qualsevol ordre.

 • Comodins: Utilitzeu l'asterisc (*) per reemplaçar fins a cinc caràcters d'una paraula, començant a comptar des de la posició que ocupa l'asterisc. Si utilitzeu (**) reemplaça qualsevol nombre de caràcters, sense comptar els espais. El signe d'interrogació (?) reemplaça un sol caràcter en qualsevol posició de la paraula.

És bona la nostra estratègia de cerca?

Avaluarem els següents aspectes:

Soroll documental: es produeix quan obtenim documents no revellavants, documents no desitjats i que no ens són d'interès, a més a més dels que sí que ho són. Per solucionar el soroll cal tornar a dissenyar l’estratègia de cerca per fer-la més precisa. Utilitzarem les diferents opcions que ens ofereix la cerca avançada.

Silenci documental: es produeix quan no aconseguim recuperar informació sobre el tema que ens interessa. Cal que reformulem l'estratègia de cerca utilitzant sinònims de les paraules clau i la traducció d'aquests termes, utilitzant l’operador booleà OR entre ells. Els comodins, per a la substitució de caràcters (* i **, o els que s'utilitzin en cada base de dades), ens poden ser molt útils.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons